Bizim haqqımızda

Cənubi Qafqaz İnstitutu dünyanın müxtəlif ölkələrindən tədqiqatçıları birləşdirən müstəqil beyin mərkəzidir. Bizim missiyamız qlobal qeyri-sabitlik kontekstində Cənubi Qafqaz ölkələrinin yerli və regionlararası səviyyədə üzləşdiyi çağırışlara cavab tapmaqdır. Biz ciddi dəyərlər toplusunu rəhbər tuturuq. Buraya qərəzsizlik, innovativ düşüncə və peşəkarlıq daxildir.

Cənubi Qafqaz İnstitutu cari məsələlərə müstəqil və strateji baxış, habelə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yeni yanaşmalar təklif edir. Alim və ekspertlərimiz uzunmüddətli perspektivdə qlobal dialoqun qurulmasına yönəlmiş fənlərarası tədqiqatlar aparırlar.

Cənubi Qafqaz İnstitutunun fəaliyyət dairəsinə xarici siyasət, iqtisadiyyat, idarəetmə, elm, mədəniyyət və din daxildir. Bundan əlavə, tədqiqatçılarımız hələ lazımi diqqəti cəlb etməmiş və hələ də əksini tələb edən geniş spektrli məsələlər üzərində daim çalışırlar.

Biz hesab edirik ki, Cənubi Qafqazın inkişafına kompleks yanaşma yalnız müxtəlif baxışların nümayəndələrinin iştirakı ilə mümkündür. Bu müxtəliflik keyfiyyət, müstəqillik və obyektivlik prinsiplərinə daha ciddi riayət etməyimizə kömək etməklə işimizi daha dəyərləndirir.

Müəlliflərimizin nəticələri təsdiqlənmiş məlumatlara və geniş sübutlara əsaslanır. Biz heç vaxt kiminsə maraqlarını güdmürük, siyasət məsələlərində heç bir institusional mövqe tutmuruq.

Cənubi Qafqaz İnstitutunun tədqiqat proqramları və təşəbbüsləri aşağıdakı ölkələri əhatə edir:

  • Azərbaycan
  • Ermənistan
  • Gürcüstan
  • İran
  • Rusiya
  • Türkiyə